Privaatsuspoliitika

Sellel leheküljel kirjeldatakse EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (679/2016) artiklite 12 ja 13 (isikuandmete kaitse üldmäärus, GDPR) nõudeid isikuandmete töötlemises.

Ettevõte / Andmete töötleja

Nimi: Nordic Eco Estonia OÜ

Aadress: Oja tn 5-1, 88301 Audru alevik, Pärnu linn

Registrikood: 14828754

Kontaktisik

Nimi: Tiina Sild

E-post: info@nordiceco.ee

Kelle andmeid Nordic Eco Estonia OÜ-s käsitletakse

Veebilehte külastavate kasutajate isiku- ja äriteavet kogutakse, töödeldakse, kasutatakse ja muudetakse kliendisuhete haldamiseks, teenuse osutamiseks, otseturunduseks, kaugmüügiks ja kliendikontaktide tarbeks. Lisaks saab andmeid kasutada statistilistel ja ettevõtluse arendamise eesmärkidel.

Kirjeldus käsitletavatest isikuandmetest

Külastavad kasutajad

Kasutaja IP-aadress ja metaandmed riistvara kohta, millel kasutaja teenust külastab.

Rekisteröityneet käyttäjät

Registreeritud kasutajad

Register võib sisaldada järgmist teavet kasutajate kohta:

  • Nimi
  • E-posti aadressi
  • Telefoninumber
  • Organisatsioon
  • Keel
  • Kasutajatase (näiteks klient, töötaja, administraator)
  • Teenuse kasutaja andmed (sõnumid, tellimuse info, ostud)

Mis programmid töötlevad andmeid

Google Analytics

Kasutaja õigused andmekaitse küsimustes

Kasutajal on vastavalt andmekaitse seadusele õigus teha oma andmete suhtes täiendavaid toiminguid. Sellised taotlused tuleks saata otse kontaktisikule.

Kasutajal on:

Kontrolliõigus

Vastuväite esitamise õigus

Eemaldamise õigus

Kaebuse esitamise õigus

Otseturustamise keeld

Täpsem kirjeldus õigustest leidub artiklist:

https://www.eesti.ee/et/turvalisus-ja-riigikaitse/turvalisus/isikuandmete-ja-eraelu-kaitse/

Üldine teave küpsiste kasutamise kohta

Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mille veebisirvija salvestab kasutaja seadmesse.

Teenust võimaldavad või täiustavad küpsised

Mõned küpsised on teenuse sujuvamaks kasutamiseks vajalikud. Nende hulka kuuluvad küpsised, mis võimaldavad teil sisse logida või näiteks keelt valida. Kasutame küpsiseid ka selleks, et paremini mõista, kuidas kliendid meie lehekülge kasutavad. Kogume külastajate arvu kohta statistikat, et tagada lehekülje vastavus meie kasutajate vajadustele. Jälgime, milliste seadmetega, millal ja millist sisu meie kliendid teenusest otsivad.

Kasutaja võimalus küpsiste kasutamist blokeerida

Kasutaja saab oma veebisirvijast määrata, millised küpsised on teenuses lubatud. Mõne teenuse nõuetekohaseks toimimiseks võivad küpsised olla vajalikud.

Küpsiste seaded Chrome

Küpsiste seaded Firefox

Küpsiste seaded Internet Explorer

Küpsiste seaded Safari

Andmete kaitse

Kasutame tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avaldamise, hävitamise või muu volitamata töötlemise eest.

Tehnilised protseduurid

Turvaliste serverilahenduste kasutamine, tulemüüride kasutamine, võrguliikluse krüptimistehnoloogiate kasutamine, krüpteerimisvõtmete ja andmete krüptimine ning kasutuse jälgimine.

Korralduslikud meetodid

Turvaliste seadmete kasutamine, asjakohane juurdepääsu kontroll ja kasutamise kontroll. Isikuandmete töötlemisega seotud töötajate juhendamine ja alltöövõtjate hoolikas valimine. Seome kõik andmetöötlejad mitteavaldamise lepingutega.

Reguleeritud avalikustamine

Teavet ei edastata väljaspool Nordic Eco Estoniat, välja arvatud käesolevas dokumendis nimetatud kolmandad isikud ja välja arvatud juhul, kui seadus seda selgesõnaliselt nõuab.

Andmeedastus väljaspool EL-i või ETA-d

Põhimõtteliselt ei edastata andmeid väljaspool EL-i ega ETA-d. Andmete edastamise korral hoolitsetakse selle eest, et partneriks oleks Privacy Shieldi registreeritud ettevõte või üksus.

Andmete säilitamine (Data retention policy)

Säilitame teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik ja vastavalt kehtivale seadusele.

Lisateavet:

Andmekaitseametnik:https://ec.europa.eu/info/departments/data-protection-officer_et

EL määrus: https://www.eesti.ee/et/turvalisus-ja-riigikaitse/turvalisus/isikuandmete-ja-eraelu-kaitse/